udviklingssynonym Vi vil, sammen med Dem, finde netop den løsning, som er mest fordelagtig for Deres virksomhed.

Vi følger en udviklingsmodel, hvor De allerede fra starten af produktionsfasen vil have indflydelse på det gennemgående og videre forløb.
Vi erfarer, denne form for samarbejde fører til hurtigere og ikke mindst bedre resultat.

Før De læser videre, må vi fortælle, vi også laver produktioner af mindre omfang.

Udviklingsmodel :

- Først må vi vide formålet med hjemmesiden.
  Dernæst tages fat på tidsrammer, problemstillinger samt afgrænsninger.

- I virksomhedsbeskrivelsen indgår målgruppeformulering, produktbeskrivelse, 
  konkurrencesituation (SWOT-analysering)  mm.

- Sidst udarbejdes en kravanalyse, der beskriver funktionalitet, status samt krav til den
  kommende løsning.

- Når vi har samlet trådene, gør vi os tanker om hjemmesidens medievirkemidler.
  Vi ser på hjemmesidens indhold, udtryksformer, skærmlayout, struktur, farvevalg,
  brugervenlighed mm.

- Dernæst udarbejdes et storyboard, en tegnet model af det nu udarbejdede produkt,
  som vil ligge til godkendelse.

- Nu tages fat på selve designet. Der laves endnu en model - en anskuelsesmodel, som
  er en kopi af det færdigt udarbejdede produkt, som også vil ligge til godkendelse.

- Vi udarbejder den endelige grafik,  finjustere for til sidst at programmere hjemmesiden.

- Før lancering af den endelige løsning, gennemtestes hjemmesiden via spørgeskema af
  et uvildigt brugerpanel.

Sidst skal det færdigt udarbejdede projekt "ud på nettet".

Hvis ikke De allerede har et domæne, vil vi gerne forestå både domæneregistrering,  web-hotel løsning samt tilmelding til de største søgemaskiner.

Hvor i forløbet kontraktindgåelse finder sted, er afhængig af opgave.

De er velkommen til at kontakte os med henblik på et uforpligtende tilbud.